03 September 2012

Mipa rel alu nikroi asrusätx

Kaltxì seiyi oe ayngar, ma eylan,

ayrelìri apuseng oeyä alu Layon Yayo woleyn oel mipa ayrelit alu "nikroi asrusätx" :)

Tì'efumì oeyä fìrel livu sìltsan nì'ul, slä sunu oer tsalsungay. Tse, sìlpey oe tsnì fìrel sunu ayngar nìteng: