16 January 2020

Utral a Perumì

Nìwotx tswola' oel futa stxelit a oeru tolìng lawk. Tse, oeyä hama zìtsaltrrìri tì'ongokxä stxelit akosman meyktanìl oeru sì oeyä muntxatanur tìng. Tsastxeli utral a fkol peykaw mì tanlokxe alu Peru leiu:


Pivaw nìtxan!

No comments:

Post a Comment

Paylì'ut new pivlltxe nga?