27 June 2012

mipa fmawn teri "Tsamsiyu"


;>

Tse, ma oeyä eylan, *fìlo* *viteo*l krrnekx txana krrit nì'ul nì'it. Tsamsiyur lu fil set ulte oel fpìl futa fìrel layu hasey ye'rìn.

Nìvingkap... oel päpawm ulte perawm ayngat... paylì'ut slivu san video, film sì movie sìk nìNa'vi? Fu oe zivene pamrel sivi *viteo*, *muvi* sì *filmì'* fu tusìrana ayrel srak? Tìralpeng | translation | Übersetzung

New update of "Warrior"

Well, my friends, this time the duration of the video is a bit longer. The warrior has stripes now and I guess that the picture will be finished soon.

By the way... I'm asking myself and you guys... how would you translate "video", "film" and "movie" into Na'vi? Or would I have to write viteo, muvi and filmì' or "moving pictures" or something like that?

2 comments:

 1. Tewti nìmun!

  Nga lu tsulfätu reltseoä ;)

  Lì’uri alu film nì’Ìnglìsì slu rel arusikx nìNa’vi. Ke lu skepek slä lì’fyaolo’ìl tsat serar txankrr. Frapol ngati tslayam.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Irayo nìngay nìmun, ma Plumps. Ngal flatter oeti nìhawng ^_^

   Tam, tslolam, irayo =)

   Delete

Paylì'ut new pivlltxe nga?