13 March 2012

Ma sa'nu...

Oe ke namew ziverängok... slä...
nga mi lom lu oer. Vohina zìsìt asraw... Slä frazìsìt tìtxur tìsrawä nän nì'ul'ul.

Nga layu yawne oer frakrr - kawkrr oel ke tswaya' ngati.

8 comments:

 1. Ngaytxoa lu ngaru. Oel omum futa sraw lu. Oeyä sa'nok txamìng kam pxezìsìt, ulte mi poe lu lomtu oeru.

  Eywa sì ngeyä sa'nu lrrtok si ulte hu ngaru, oe lu law.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Irayo seyi ngar, ma Puvomun, ngeyä aylì'u srung si oer.
   Srane, oel omum ngeyä tìsrawit nìteng.

   Oer lu law nìteng fwa ngeyä sa'nok sì Eywa lu ngahu.

   Delete
  2. Oel fpìl futa-... kehe... oel OMUM futa tiyawn a fpi oengä mesa'nu tayerkup kawkrr.

   Delete
 2. Fìtrrìri ’okä, rangal oe tsnì nga livu seykxel.

  Krro krro, tìsraw fkeytok ta lun atxanwawe… suteo plltxe san tìrey tuteyä nìwotx var rivey mì ok awngeyä.

  Sweya sìfpìl ngaru

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oe irayo seyi ngar nìteng, ma Plumps. Nìteng ngeyä aylì'u srung si oer nìtxan.

   *sigh* :'/ :')

   Delete
  2. Kea tìkin, ma tsmuke ;)
   Nìprrte’

   Delete

Paylì'ut new pivlltxe nga?