08 April 2012

Uniltìrantokx

Txo oer livu uniltìrantokx, kxawm peyä tìlam livu... fìfya:


Nìlun oe ke längu nìftxan sevin na oeyä uniltìrantokx (tse, oel woleyn fìrelit tup wirvìntxu relit oeyä tìlamä angay)... Ulte ke frakrr ke nìn sutel nìkawng ;)
Nìrangal oer uniltìrantokx lirvu mì Eywa'eveng...

Nìvingkap, tìlam pìlokä lolatem :) Pum lu lor sì neyn nì'ul set, tì'efumì oeyä. Ulte... oe zenke ftivang tskxekeng sivi lì’fyaru leNa’vi... ;_; Tìralpeng | translation | Übersetzung

Avatar (dreamwalker)

If I had an Avatar, she would probably look like this:
(...)
Of course I am not as pretty as my Avatar (so I have drawn this picture instead of showing a picture of my real face)... Plus I don't look this grim all the time ;)
I wish I had an Avatar on Pandora...

By the way, the look of (my) blog has changed. It's brighter and prettier now imho. And... I must not stop practicing Na'vi... ;_;

4 comments:

 1. Ma ’eylan,
  ngaru tìyawr. tìlam pìlokä ngeyä lu neyn nì’ul nì’it.

  rel lor lu.

  tsyokxtsyìp a ro hllpa sunu oer nìngay ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sunu oer :) Irayo si ngaru. Furia nìmun nga srung soli oer kup, ma Plumps :)

   Delete
 2. Lora rel!
  Fpìl oel futa sweylu txo nga livatem lì'u alu säralpeng ne tìralpeng. Melì'u nìwotx ke lu eyawr, slä pxaya tutel sar tìralpengit...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Srane, skxakep ngaru tìyawr, ma 'eylan. Fì'u ke lolu law oeru... :/
   Irayo seyi ngaru :)

   Delete

Paylì'ut new pivlltxe nga?