19 February 2017

Räpun nìmun - postì a8ve #KintrräPostìLeNa'vi

Tsolun piak sivi aymoru a lolu tstu txankrr, ulte set fwa pum lu piak oeru lu yawne ulte oel ve'kì.
Fì'ul 'eykefu oeti keftxo, slä tsa'ul 'eykefu oeti nitram. Tsaymo lamu oeyä kelku ulte mi yawne lu oer fwa frrfen pumti, ketsran ftxey pum tìsraw si ftxey srung si oeru.

Tsarmun wiveyn merelit a zawprrte' oene nìtxan. Mefor lu ral sì wawe. Kezemplltxe tengkrr ayzìsìtamo tsan'olul oe, fya'o a weyn slolu hìno nì'ul, ha pum fkan keteng, slä sìltsan lu fwa omum futa tsun wiveyn oel nìfya'o a ftawnemkrrmì. Futa tsun hivena ayut re'oftumfa ne yo ulte syivep narifpi.

Lam nì'it oer fwa räpolun tsaymomì. Täpolatep, aymor piak si sì kaltxì säpi.
Teynga pìmtxan tìsraw si ke tsranten, lu kosman fwa tolätxaw.

No comments:

Post a Comment

Paylì'ut new pivlltxe nga?